бул. Христо Смирненски 1
ет. 1, каб. 109

0884 356 725

Тел. номер

Д-р Радица Алексовска

Д-р Радица Алексовска

Д-р Радица Алексовска

Специалист Обща Медицина

С грижа за Вас и Вашето семейство!

 Д-р Алексовска е млад семеен лекар, с добри практически умения, голям опит, чувство за отговорност, отзивчивост, интуиция, издръжливост, смелост, логическо мислене и не на последно място голямо сърце за човешките страдания. Пациентът за Д-р Алексовска е единно цяло, не само индивид с оплаквания, а личност, чието страдание, засяга духът, душата и тялото му. Работи по договор с НЗОК, приема нови пациенти, извършва прегледи, диагностика и лечение на заболявания при деца и възрастни, провежда профилактични и диспансерни прегледи, детски консултации и имунизации.

БИОГРАФИЯ
Родена е в Македония 1982 г., където завършва Природо-математическа гимназия през 2000 г. Същата година започва обучение в МУ Варна и се дипломира през 2006 г. В периода от 2006 до 2017 г. д-р Алексовска е била заместник на голям брой общопрактикуващи лекари в област Варна, обучавала се е в Клиника по Ревматология към УМБАЛ “Св. Марина” Варна, била е асистент и преподавател в катедра Анатомия, хистология и ембриология към МУ Варна. От 2017 г. има самостоятелна практика като общопрактикуващ лекар във Варна и е редовен докторант към Катедрата по Обща Медицина при МУ Варна.
ОБРАЗОВАНИЕ
- Завършва Медицински университет Варна през 2006 г.;
- Обучение в Ревматология - 2007 - 2009 г.;
- Преподавател в Катедра по Анатомия, Хистология и Ембриология в МУ Варна 2009 - 2015 г.;
- Придобита специалност Обща медицина; - Започва редовна докторантура към МУ Варна по Обща Медицина през 2018 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
- Член на Български лекарски съюз;
- Член на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България;
- Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.