бул. Христо Смирненски 1
ет. 1, каб. 109

0884 356 725

Тел. номер

Уважаеми пациенти

Heeart

Считано от 10.08.2021г. имате уникалната възможност първи във Варна да използвате административно-информационни услуги, договорени специално за Вас от д-р Алексовска управител на АИППМП „ИХТУС РЕМЕДИУМ“- Варна с най-добрия доставчик на комплексна административнo-информационна услуга Верум Здравен Мениджър ЕООД.
Защо се налага въвеждането на административно- информационни услуги? Всеки пациент заслужава време за преглед без прекъсване и разсейване по време на лечебно- диагностичния процес в практиката на личния лекар. В тази затруднена обстановка която Ковид -19 допълнително я създаде нуждата от прегледи на място в кабинета значително се увеличи. В също време обаче здравите пациенти също имат нужда от редовна грижа . С новата услуга спокойно и без риск за здравето ще бъдат обхванати здравноосигурените лица с профилактика, имунизация, детска консултация и диспансеризация на хронично болните, като ще бъде въведено ясно разграничение на болните от здравите пациенти.
Какви са ползите за пациента когато избира да ползва административно- информационни услуги?
1. Осигурява Ви посещение в кабинета в удобен за вас час след проведен триаж.
2. Намалява риска от струпването на пациенти в чакалнята в условията на утежнена епидемиологична обстановка.
3. Намалява шанса да чакате пред кабинета;
4. Дава ви сигурност разделяйки потоците здрави от болни като разграничава времето за прием на здрави пациенти, такива с оплаквания,но без остри симптоми и пациенти с грипоподобни / Ковид симптоми.
5. Преглед за всички нуждаещи се.
6. Получавате преглед без прекъсване и разсейване;
7. Помага в организацията на провеждане на профилактични, имунизационни и диспансерни дейности, като кани пациентите за съответния преглед, ако такъв е бил пропуснат.
8. Осигурява възможност за консултация с административен специалист по въпроси,свързани с организацията на работа в лекарската практика и получаването на документи.
9. Дава възможност да получавате регулярно информация през уебсайт,електронна поща, други дигитални канали и включително СМС-известяване за важни новини и събития, свързани с Вашето здраве и/или това на ваши роднини.
10. При нужда може да Ви бъде извършена справка на Вашия здравно-осигурителен статус или този на член/членове на семейството Ви.
11. При определени състояния, изискващи дистанционно проследяване, ще можете да описвате вашето състояние през функцията „Дневник на пациента“, като цялата информация ще бъде достъпна за вашите лекари и в бъдещ период през личния Ви архив.

Как ще се случи всичко това?

• Записването на часове за преглед ще се извършва на телефон 0886 182 652 всеки работен ден от 08,30 до 17,30 часа
• Ще имате възможност да запазвате (отказвате /променяте) часове и самостоятелно онлайн на адрес https://consento.bg/app важно! за да използвате платформата следва да активирате профила си. Телефон за техническа поддръжка: 0885 410 080
• На телефон 0884 410 013 ще имате възможност да заявите желание за разговор по телефона с лекар от практиката по начин и във време, не затрудняващи медицинската дейност на лекаря. Ще Ви върнем обаждане при първа възможност, без да се нарушава лечебната дейност на лекаря.
Важно! Пациентите без записан час не е желателно да посещават кабинета. Ако решите да дойдите без час ще бъдете консултирани при възможност, което може да наложи изчакване на предварително записаните за преглед или отлагане за следващ ден според причината за посещението. Изключение правят неотложни състояния, потвърдени от медицински специалист на база извършен триаж.
Какво трябва да направите за да ползвате предоставената комплексна административно-информационна услуга?
1. Всеки пациент трябва да заяви желание за ползване на административните услуги, договорени специално за Вас с административния партньор на практиката „Верум Здравен Мениджър“ ЕООД
2. Всеки пациент трябва да предостави при сключване на договора актуални данни за контакт с Вас – телефон и/или електронна поща и/или друг предпочитан от Вас начин.
3. За посочените по-горе административно-информационни услуги всеки пациент заплаща такса „Административни услуги“ при всяко посещение в практиката по силата на доброволно сключен договор за административно обслужване между пациента или негов представител и практиката. Размерът на таксата „Административни услуги“ се определя в Договора. Таксата се заплаща на всяко посещение и обхваща ползването на административните услуги от настоящото посещение до следващото посещение. Административните услуги нямат задължителен характер и всеки пациент може да откаже използването им като заяви волята си писмено.
Вярвам, че с описаните промени в организацията на работа ще се постигне по-високо качество на медицинските услуги и ще се създаде ред и комфорт при посещението в кабинета.
С грижа за Вас и вашето семейство,
Д-р Радица Алексовска

Коментари