бул. Христо Смирненски 1
ет. 1, каб. 109

088 4356 725

Тел. номер

Адмистративни услуги

Начална / Адмистративни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ на АИППМП „ИХТУС РЕМЕДИУМ“ ЕООД -Варна

 • медицинско свидетелство за започване на работа,
 • медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС
 • Издаване на медицинска документация – амбулаторен лист, рецепти, направления
 • Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак
 • Издаване на медицинска документация – амбулаторен лист, рецепти, направления
 • Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак
 • медицинско свидетелство за постъпване в училище, институт
 • медицинско свидетелство за предварителен и предсъстезателен преглед на спортисти
 • медицински удостоверения за извършен преглед,
 • медицински удостоверенияза получаване на детски добавки,
 • медицински удостоверения за социални грижи,
 • медицински удостоверения за отсъствие от работа по медицински причини
 • болничен лист
 • медицинска бележка за отсъствие от училище
 • медицинска бележка за отсъствие от детска ясла
 • медицинска бележка за отсъствие от детска градина
 • направление за първоначално представяне на ТЕЛК и при поискване от ТЕЛК
 • етапна епикриза за постъпване в социален дом,
 • етапна епикриза за явяване на ТЕЛК и ТОЛЕК,
 • етапна епикриза за застрахователно обезщетение
 • съобщение за смърт
 • достъп до съхраняваната в амбулаторията документация на здравно състояние лично на пациента или на упълномощени/правоимащи трети лица
 •  друга административна информация


Важно! Направления за консултация, изследване, хоспитализация, явяване на ЛКК и ТЕЛК се издават по преценка на ОПЛ след извършен преглед на здравноосигурено лице и установяване на проблем, който изисква това .
Направления не се издават по желание на пациента,
Направления не се издават за изследвания, консултации и хоспитализации, назначени от друг лекар или друго лечебно заведение, по съвет на приятели, роднини, съседи, интернет, телевизионни и радио предавания и други подобни.
За консултативен преглед във връзка с продължаване на болнични листове, явяване на ТЕЛК или на специализирана ЛКК комисия за отпускане на помощни средства се издава медицинско направление за ЛКК (бланка МЗ-НЗОК № 6). В този случай не се издава направление бланка МЗ-НЗОК № 3 за консултация и съвместно лечение.

В извънболничната помощ не са осигурени средства за извършване на изследвания и консултации по искане на лечебно заведение за болнична помощ необходими за постъпване в болница. Трябва да се знае, че всички искани от ЛЗБП изследвания и консултации са включени в цената на клиничната пътека, по която ще бъде лекуван пациентът. Същите могат да бъдат направени по желание на пациента срещу заплащане.

Телефон за връзка за административните услуги за пациентите :

за информация за работния график тел. 0884 356 725
за записване на час за преглед в амбулаторията – тел. 0884 356 725
за информация какви са условията да получите документ от практиката, който Ви е необходим за друга институция – тел.0884 356 725